Školní informační systém Bakaláři

Vážení rodiče,
od dubna 2017 zkušebně zavádíme webovou aplikaci Bakaláři. Jejím prostřednictvím zpřístupníme informace o klasifikaci a docházce žaků, osobní rozvrh žaka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvaní žaků, hromadné rozesílání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod. Rodiče mohou včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.
Zatím nejsou všechny moduly funkční, protože některá data nejsou zadávána od začátku pololetí. Budeme se snažit vše postupně zprovoznit, aby vše fungovalo od nového školního roku. Prosíme Vás o trpělivost.

Všichni žáci školy mají zavedeny školní mailové adresy. Od 5. ročníku již žáci při Informatice maily využívají. Žákům od 1. do 4. ročníku jsme je také zavedli. Na tento mail bude chodit např. zapomenuté heslo.
Se zprovozněním mailu bude třeba pomoc rodičů. Jde o první přihlášení, změnu hesla a jednoduché nastavení.

Návod na zprovoznění mailu je zde: Návod
Žáci školy po přihlášení do mailu mohou využívat po dobu docházky na naši školu i další služby Office365. Např. legálně na svůj počítač nainstalovat programy Microsoft Office - Word, Excel a PowerPoint, využívat úložiště, atd.