Rozpočet školy

Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má škola povinnost zveřejňovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet školy na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020