Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program Klíč do života ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.
Výuka podle tohoto plánu probíhá od školního roku 2007/2008 v 1. a 6. ročníku
Od 1. 9. 2016 bude probíhat vzdělávání podle upraveného školního vzdělávacího programu Klíč do života. Úpravy bylo nutné provést tak, abychom dodrželi pravidla pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle nové vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Součástí ŠVP je školní řád, kde jsou zpracována pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Zde k nahlédnutí:

ŠVP základní školy

ŠVP pro školní družinu

 
ŠVP pro školní klub

Koncepce školy
Strategický plán rozvoje školy do roku 2018/2019

Zde k nahlédnutí:
Koncepce školy