Informace školní družiny ve šk. roce 2017/2018:

Školní družina je ve třetí budově - pavilon C.

1. oddělení - Ilona Čunátová - třídy 2. A, 3. A
2. oddělení - Radka Poláková - třídy 1. B, 4. B, 5. B
3. oddělení - Monika Rathanová - třídy 2. B, 3. B
4. oddělení - Zdeňka Zíbová - třídy 1. A, 4. A, 5. A

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky ZŠ J. J. Ryby od 3. 9. 2012


Pravidla chování ve školní družině
Osnova poučení účastníků ŠD před výletem, vycházkou a dalšími akcemi konanými mimo běžný provoz ŠD