SMART Notebook
PowerPoint
TurningPoint
Word
Křížovky, testy, kvízy
DoSystem-EduBase
Testy Alf

SMART Notebook


Matematika - Čísla do 10 000 - 4. ročník
Čtení čísel v oboru 0 - 10 000. Zápis čísel v oboru 0 - 10 000. Ukazování čísel na číselné ose. Hledání čísla, které je hned před nebo hned za daným číslem. Rozlišování čísel podle toho, kolikaciferná jsou. Doplňování chybějících čísel do číselných řad.

Matematika - Čísla do 10 000 - Porovnávání a zaokrouhlování - 4. ročník
Porovnávání čísel. Řazení čísel podle velikosti. Zaokrouhlování čísel na stovky. Zaokrouhlování čísel na tisíce. Zábavné zaokrouhlování.

Matematika - Čísla do 10 000 - Pamětné sčítání a odčítání - 4. ročník
Pamětné sčítání. Pamětné odčítání. Přiřazování správných výsledků. Doplňování sčítanců a menšitelů. Zábavné procvičování.

Matematika - Čísla do 10 000 - Písemné sčítání a odčítání - 4. ročník
Písemné sčítání bez přechodu. Písemné sčítání s přechodem. Písemné odčítání bez přechodu. Písemné odčítání s přechodem. Zábavné procvičování písemného sčítání a odčítání.

Matematika - Čísla do 10 000 - Písemné násobení jednociferným činitelem - 4. ročník
Písemné násobení jednociferným činitelem od nejjednodušších variant po nejtěžší. Zábavné procvičování písemného násobení. Slovní úloha.

Matematika - Čísla do 10 000 - Písemné dělení jednociferným činitelem - 4. ročník
Názorný způsob písemného dělení jednociferným činitelem. Jednoduché i složitější příklady na písemné dělení. Zábavné procvičování písemného dělení. Písemné dělení se zkouškou.

Matematika - Čísla do 10 000 - Slovní úlohy - 4. ročník
Řešení slovních úloh od nejjednodušších po složitější. Vyvození správné matematické operace. Hledání nejrychlejšího správného řešení. Správná formulace odpovědí.

Matematika - Čísla větší než 10 000 - 4. ročník
Čtení čísel větších než 10 000. Ukazování na číselné ose. Rozklad čísla na jednotky, desítky, stovky, tisíce a desetitisíce. Porovnávání čísel. Číslo, které je hned před (za) daným číslem. Řazení čísel podle velikosti. Zaokrouhlování čísel.

Matematika - Čísla do 1 000 000. Pamětné sčítání a odčítání - 4. ročník
Pamětné sčítání. Pamětné odčítání. Slovní úloha. Zábavné procvičování pamětného sčítání a odčítání.

Matematika - Čísla do 1 000 000. Písemné sčítání a odčítání - 4. ročník
Písemné sčítání bez přechodu. Písemné sčítání s přechodem. Písemné odčítání bez přechodu. Písemné odčítání s přechodem. Zábavné procvičování písemného sčítání a odčítání.

Matematika - Pamětné násobení čísel větších než 10 000 - 4. ročník
Násobení čísly 10, 100, 1 000, 10 000 a 100 000. Výklad a procvičování. Doplňování správných čísel. Slovní úloha. Zábavné procvičování.

Matematika - Pamětné dělení čísel větších než 10 000 - 4. ročník
Vysvětlení a procvičení pamětného dělení čísel větších než 10 000. Dělení 10, 100, 1 000, 10 000 a 100 000. Slovní úloha. Zábavné procvičování.

Matematika - Římská čísla - 4. ročník
Seznámení se s římskými čísly. Procvičování. Přiřazování římských čísel k arabským. Čtení jmen panovníků. Zábavné procvičení.

Matematika - Písemné násobení dvojciferným činitelem - 4. ročník
Postup písemného násobení dvojciferným činitelem. Postup násobení činitelem s nulou. Procvičování. Slovní úlohy.

Matematika - Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku - 4. ročník
Vzorce pro výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku. Rozhodování, zda trojúhelník jde sestrojit. Výpočty obvodů jednotlivých geometrických útvarů. Zábavné prodvičování.

Matematika - Obsah čtverce a obdélníku - 4. ročník
Vyvození vzorečku pro obsah čtverce a obdélníku. Přiřazování obsahu ke správnému obdélníku. Výpočet obsahu čtverců a obdélníků. Obsah různých obrazců. Slovní úloha.

Matematika - Slovní úlohy - 4. ročník
Úlohy typu - Myslím si číslo…Slovní úlohy různého typu. Jednodušší i složitější slovní úlohy s více početními úkony.

Matematika - Jednotky délky a hmotnosti - 4. ročník
Seznámení se s jednotkami délky a hmotnosti. Převody jednotek. Porovnávání hmotnosti. Hravé procvičování.

Matematika - Milion, počítáme s milionem - 4. ročník
Čtení a psaní čísel. Číslo, které je hned před daným číslem. Číslo, které je hned za daným číslem. Porovnávání čísel. Řazení čísel podle velikosti. Zaokrouhlování čísel.

Matematika - Úsečka - grafický součet, rozdíl a násobek - 4. ročník
Měření délky úseček. Zápis. Grafický součet úseček. Grafický rozdíl úseček. Grafický součin úseček. Ověřování výpočtem.

Nahoru

PowerPoint


Nahoru

TurningPoint - hlasovací tlačítka


Nahoru

Word


Soubor 1
Popis

Nahoru

Křížovky, testy, kvízy


Nahoru

DoSystem-EduBase


Soubor 1
Popis

Nahoru

Testy Alf

Soubor je nutné nejprve uložit, rozbalit a poté spustit z prostředí aplikace Alf.

Matematika - Násobení a dělení 2 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 2. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 3 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 3. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 4 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 4. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 5 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 5. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 6 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 6. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 7 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 7. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 8 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 8. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 9 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 9. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Násobení a dělení 10 a 1 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 10 a 1. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům

Matematika - Násobení a dělení 1 a 0 - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování násobení a dělení číslem 1 a 0. Žák řadí násobky, vypočítává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům

Matematika - Zaokrouhlování na desítky - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování zaokrouhlování na desítky v oboru do 1 000. Žák vybírá, vyhledává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Zaokrouhlování na stovky - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování zaokrouhlování na stovky v oboru do 1 000. Žák vybírá, vyhledává a přiřazuje správné výsledky k jednotlivým příkladům.

Matematika - Dělení 2 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 2 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

MMatematika - Dělení 3 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 3 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

Matematika - Dělení 4 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 4 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

Matematika - Dělení 5 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 5 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

Matematika - Dělení 6 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 6 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

Matematika - Dělení 7 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 7 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

Matematika - Dělení 8 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 8 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

Matematika - Dělení 9 se zbytkem - 3. ročník
Test - zaměřen na procvičování a upevňování dělení 9 se zbytkem. Žák hledá nejblíže menší násobek, vypočítává a přiřazuje neúplný podíl a zbytek k jednotlivým příkladům.

Matematika – Počítáme v oboru do 10 - III. část – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10 – 3. část.. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Počítáme v oboru do 10 - II. část – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10 – 2. část. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Počítáme v oboru do 10 - I. část – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10 – 1. část. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Počítáme v oboru do 9 – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 9. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Počítáme v oboru do 8 – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 8. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Počítáme v oboru do 7 – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 7. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Počítáme v oboru do 6 – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 6. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Počítáme v oboru do 5 – 1. ročník
Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 5. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Odčítání v oboru do 10 – 1. ročník
Procvičování odčítání v oboru do 10. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Odčítání v oboru do 9 – 1. ročník
Procvičování odčítání v oboru do 9. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Odčítání v oboru do 8 – 1. ročník
Procvičování odčítání v oboru do 8. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Odčítání v oboru do 7 – 1. ročník
Procvičování odčítání v oboru do 7. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Odčítání v oboru do 6 – 1. ročník
Procvičování odčítání v oboru do 6. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Odčítání v oboru do 5 – 1. ročník
Procvičování odčítání v oboru do 5. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Sčítání v oboru do 10 – 1. ročník
Procvičování sčítání v oboru do 10. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Sčítání v oboru do 9 – 1. ročník
Procvičování sčítání v oboru do 9. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Sčítání v oboru do 8 – 1. ročník
Procvičování sčítání v oboru do 8. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Sčítání v oboru do 7 – 1. ročník
Procvičování sčítání v oboru do 7. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Sčítání v oboru do 6 – 1. ročník
Procvičování sčítání v oboru do 6. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Matematika – Sčítání v oboru do 5 – 1. ročník
Procvičování sčítání v oboru do 5. Přiřazování : příklad – výsledek, jedna správná odpověď. Seřazování čísel vzestupně a sestupně. Zábavné obrázkové pexeso, výběr jedné odpovědi pomocí obrázků, přiřazování skupin příkladů ke stejnému výsledku.

Nahoru