EU Peníze školám – Inovace a zkvalitnění výuky

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje od 1. září 2011 projekt Inovace a zkvalitnění výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projektový záměr vychází ze školního vzdělávacího programu „Klíč do života“, který směřuje k tomu, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP ZV. Všechny výukové a metodické materiály, které v průběhu realizace projektu naši vyučující vytvoří, budeme zveřejňovat na internetových stránkách školy www.zsrozmital.cz pod odkazem EU Peníze školám prostřednictvím následujícího odkazu:

Výukové materiály ke stažení

Pro naplnění záměru byly vybrány šablony:

Šablona č. I/1:
Individualizace výuky pro zlepšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Individuální rozvoj bude podpořen individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky. Výuka žáků ve skupinách bude metodicky přizpůsobena schopnostem, zájmu a individuálním potřebám žáků, s cílem zvýšit jejich čtenářskou a informační gramotnost.
Kritériem dělení do skupin je úroveň dosažených čtenářských a informačních dovedností.
Cílová skupina: Dvě skupiny žáků 8. ročníku.
 
Šablona č. III/1:
Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
Na základě zjišťování úrovně jazykových dovedností žáků chceme podpořit žáky se zájmem o studium jazyků a nabídnout jim při individuální i skupinové práci lepší materiální a technické podmínky pro rozvoj digitálních a komunikačních kompetencí. Cílem aktivity je zkvalitativnění vyučovacího procesu, uplatňování dynamiky, originality, motivace, interaktivity a názornosti. Individuální rozvoj bude podpořen nabídkou volitelného předmětu Konverzace v Aj s využitím ICT. V rámci aktivity bude podpořena skupinová výuka vycházející z individuálních potřeb žáků.
Kritériem dělení do skupin je úroveň dosažených komunikačních a digitálních dovedností.
Cílová skupina: Skupina žáků 8. ročníku a skupina žáků 9. ročníku v rámci volitelného předmětu Konverzace v Aj s využitím ICT.

Šablona č. III/2:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybrané vzdělávací oblasti, jejich ověření ve výuce a zajištění jejich sdílení s pedagogickou veřejností.
Cílová skupina: V rámci ověřování vybrané třídy nebo skupiny žáků, dalším využitím vytvořených materiálů ostatními učiteli všichni žáci školy.

Šablona č. IV/1: Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol
Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti matematické gramotnosti. V rámci aktivity bude podpořena skupinová výuka vycházející z individuálních potřeb žáků.
Kritériem dělení do skupin je úroveň dosažených schopností v oblasti matematické gramotnosti.
Cílová skupina: Dvě skupiny žáků 8. ročníku.

Šablona č. V/2: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Podpoříme využívání moderních trendů výuky a jejich realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření inovovaných učebních materiálů pro vybrané vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a jeho svět, jejich ověření ve výuce a zajištění jejich sdílení s pedagogickou veřejností.
Cílová skupina: Žáci 4. ročníku a žáci 2. stupně základní školy.

Šablona č. II/3:
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
Cílem je umožnit učitelům cizích jazyků na základě nových poznatků zavádět nové metodiky a nové postupy do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.
Cílová skupina: Učitelé cizích jazyků.

Šablona č. IV/3:
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků.
Cílová skupina: Učitelé matematiky

Šablona č. V/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.
Cílová skupina: Učitelé přírodovědy a přírodopisu

Odkazy:

www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.msmt.cz