Školní rok 2017/2018

Den ve fialovém
Žákovský parlament vyhlásil pro třídy na 22. března soutěž Den ve fialovém.

Nestlé pro zdraví
Žáci 2. - 5. a 8. ročníku se zúčastnili přednášky o zdravé výživě.

Veselé zoubky
V 1. třídách se děti při preventivním programu Veselé zoubky naučily pečovat o svůj chrup.

Karneval
Žákovský parlament připravil 23. února 2018 pro své mladší spolužáky karneval se spoutou her a soutěží.

Lyžařský výcvik
Žáci 7. ročníku strávili jeden únorový týden na lyžařském výcviku v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Vánoční slavnost v 1. A
8. prosince si žáci z 1. A připravili malé vánoční vystoupení pro své rodiče.

Projektový den Náš region
29. září jsme poznávali nejbližší okolí naší školy. Některé třídy měly odborný doprovod po lesích v okolí Třemšína, jiné vyrazily do Strýčkov, Bezděkova, k Sobenskému rybníku, do Voltuše,...

Exkurze 5. ročníku do Prahy
26. září vyrazili žáci 5. ročníku na exkurzi do Prahy. Navštívili Muzeum Karlova mostu, Karlův most a Petřín.

Přespolní běh v Příbrami
26. září se naši sportovci zúčastnili okresního kola přespolního běhu. Nejlépe si z našich vedla Karin Posová, která ve své kategorii zvítězila.

Den pro záchranu života
Ve dnech 12. - 14. září probíhala na naší škole akce nazvaná "Dny pro záchranu života", kterou absolvovali všichni žáci pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci s. r. o. Interaktivní program první pomoci byl rozdělen do teoretické a praktické části. Jednotlivé třídy postupně absolvovaly teoretickou část v učebně a praktickou část v areálu školy. Program obsahoval i prohlídku sanitního vozu přímo ve škole, kde si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské vybavení, nosítka a mnoho dalších pomůcek, které záchranáři používají ke své každodenní práci.

Výstava v Podbrdském muzeu - Fenomén Merkur
V září navštívily některé třídy pěknou interaktivní výstavu v Podbrdském muzeu věnovanou známé stavebnici Fenomén Merkur.

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
jsme zahájili nový školní rok.

Školní rok 2016/2017

Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. A
Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B
29. května připravily paní knihovnice z Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových pro naše prvňáčky pasování na čtenáře. Žáky 1. A a 1. B pasovala na čtenáře královna Johanka. Děkujeme za pěknou akci.

Spolupráce s Ekoškolou Milín
26. května nás navštívili žáci ze ZŠ Milín. Vzájemně si vyměňujeme zkušenosti z činnosti žákovského parlamentu a ekotýmů. Už se těšíme na další setkání.

Palačinkový běh
20. dubna jsme opět uspořádali Palačinkový běh.

Den naruby
31. března jsme si připomenuli Den učitelů tradičním Dnem naruby, kdy žáci jsou v roli učitelů.

Den vody
29. března připravil ekotým oslavu Dne vody.

Stonožka na vlastních nohou
22. a 23. února připravili žáci naší školy charitativní akci na podporu hnutí Stonožka na vlastních nohou.

Karneval
10. března připravili členové žákovského parlamentu karneval pro své mladší spolužáky.

Vernisáž výstavy výtvarných prací
7. března byla vernisáží zahájena výstava výtvarných prací v Podbrdském muzeu.

Lyžařský výcvik
Od 18. do 25. února si žáci 7. ročníku zdokonalovali své sportovní dovednosti na lyžařském výcviku v Dolním Dvoře.

Bruslení
31. ledna 2017 žáci 6. ročníku vyjeli do Příbrami na zimní stadion. Všem se bruslení líbilo.

Techmánie
25. ledna 2017 navštívili žáci z 5. ročníku Techmanii Science Center v Plzni.

Vánoční laťka
20. 12. 2016 se konal již 9. ročník soutěže ve skoku vysokém, Vánoční laťky. Jako každý rok, i letos to byla velká podívaná.

Mikuláš
V pondělí 5. prosince navštívil sv. Mikuláš s krásnými anděly a partou čertů naši školu.

Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
2. prosince jsme uspořádali tradiční vánoční trh a slavnostně rozsvítili vánoční strom na podporu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL. Děkujeme, že jste přišli, děkujeme za dobroty do vánoční kavárny, děkujeme za Vaši štědrost.

Vánoční dílny
29. listopadu proběhl na naší škole projektový den Vánoce 2016 - ve vánočních dílnách děti vyráběly výrobky na vánoční trh.

Zdravá svačinka
Naše škola se zúčastnila celostátní soutěže FIT POMAZÁNKA, kterou pořádala Laktea, o.p.s. Úkolem bylo vyrobit pomazánku vhodnou na školní svačinu. Jednu z hlavních cen (robot ETA a sadu výrobků Tescoma) získaly do školní kuchyňky žákyně Kateřina Karlíková a Hana Littová z 5. B. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Historický sportovní úspěch - postup do krajského kola ve florbale
Florbalové družstvo pátého a čtvrtého ročníku ZŠ J. J. Ryby zažilo historický sportovní úspěch - postoupilo do krajského finále v Praze, které se konalo 8. 11. 2017. O průběhu finále se více dočtete zde

Lampionový pochod k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši
Dne 21. října 2016 se konal již desátý ročník lampionového pochodu k mohyle Jakuba Jana Ryby. Všichni jsme se sešli v půl čtvrté u školy, odkud jsme po zahájení vyšli. Cestou jsme hráli spoustu zajímavých her a brzy jsme došli na místo. U mohyly jsme si zopakovali, co víme o Rybovi, svíčkou a věnečkem jsme uctili jeho památku a následně jsme hledali poklad. Poté jsme si jako vždy opekli vuřty, vybrali nejhezčí lampion a zahráli ještě nějaké hry. Když jsme šli zpátky, zapálili jsme si lampiony. Myslím, že se pochod povedl a všichni si ho užili.

Vycházka 6. ročníku na Petráškovu horu
30. září 2016 v rámci projektového dne "Náš region" vyrazili žáci do okolních lesů. Žáci 6. a 7. ročníku se vypravili v doprovodu lesních pedagogů na Petráškovu horu

Exkurze 7. ročníku na Šumavu
29. září vyjeli žáci 7. ročníku na exkurzi na Šumavu.

Přespolní běh v Příbrami
V úterý 27. září se konalo okresní kolo v přespolním běhu. Petr Buchta obhájil loňské i předloňské 1. místo.

Exkurze na farmu
Čtvrté třídy vyjely v pátek 16. září do Milínova na ekologickou farmu Moulisových. V prostorné stodole si žáci zkusili stloukání másla, dojení, kosení trávy a mletí obilí. Nejvíce se všem líbila jízda na koni, hřebelcování poníků a krmení oveček a koz. Exkurze byla financována z projektu Fit Konto - ovoce do škol.

Školkařský den
Šesťáci ze ZŠ J. J. Ryby děkují panu JUDr. J. Kaiserovi za pozvání na Školkařský den v lesní školce Zelená Hora u Nepomuku. Žáci si za doprovodu lesních pedagogů prohlédli pěstební plochy a školkařské stroje. Od Společnosti Kaiser s. r. o. měli žáci také zajištěné občerstvení a dopravu.

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
V pondělí 1. září 2016 jsme slavnostně před budovou školy přivítali nový školní rok 2016 - 2017, který bude ve znamení celoročního projektu "Rozhýbejme školu".

Školní rok 2015/2016

Slavnostní zakončení školního roku 2015 - 2016
30. června jsme slavnostně ukončili školní rok.

Slavnostní stužkovaná 9. ročníku
24. června se žáci 9. ročníku rozloučili se školní docházkou slavnostním stužkováním.

Fotbalový turnaj - 2. stupeň
28. června sehráli žáci 2. stupně fotbalový turnaj. Po těžkém boji vyhrála zaslouženě 9. B.

Fotbalový turnaj - 1. stupeň
27. června sehráli žáci 1. stupně fotbalový turnaj. Po těžkém boji vyhrála zaslouženě 4. C.

Zahradní slavnost
17. června připravil klub rodičů vydařenou Zahradní slavnost konanou s charitativním cílem na podporu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL.

Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. A
Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B
2. května připravily paní knihovnice z Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových pro naše prvňáčky pasování na čtenáře. Žáky 1. A a 1. B pasovala na čtenáře královna Johanka. Děkujeme za pěknou akci.

Den Země a ochrana člověka za mimořádných událostí
22. dubna proběhl projektový den zaměřený na ekologii a ochranu člověka za mimořádných situací.

Ekospojky v ZOO Praha
8. dubna se ekospojky vypravily na návštěvu pražské ZOO.

Recitační soutěž na II. stupni
V rámci Měsíce knihy a internetu jsme na naší škole uskutečnili 7. dubna recitační soutěže žáků I. stupně

Recitační soutěž na I. stupni
V rámci Měsíce knihy a internetu jsme na naší škole uskutečnili 6. dubna recitační soutěže žáků I. stupně

Den naruby
Oblíbený Den naruby se uskutečnil 1. dubna.

Povelikonoční turnaj v basketbalu
29. března byl sehrán na II. stupni Povelikonoční turnaj v basketbalu.

Soutěž "O nejhezčí velikonoční aranžmá"
Od 14. do 23. března se mohly děti zapojit do soutěže O nejhezčí kraslici.

Velikonoční turnaj ve vybíjené
23. března byl na I. stupni sehrán Velikonoční turnaj ve vybíjené.

Zdravé zoubky
23. března se prvňáčci zúčastnili programu "Zdravé zoubky".

Karneval
4. března připravil žákovský parlament pro své mladší spolužáky a děti ze školní družiny karneval.

Lyžařský výcvik
Od 6. do 13. února se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Vánoční laťka
17. prosince jsme pořádali pro žáky II. stupně VII. ročník "Vánoční laťky".

Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
4. prosince jsme pořádali Rozsvícení vánočního stromu na podporu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL, který pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem závažného nebo život ohrožujícího onemocnění dostaly do finanční tísně. Během této vánoční akce se opět mohlo posedět ve školní kavárně, nakoupit na vánočním trhu, vyslechnout zpěv vánočních písní, zhlédnout taneční vystoupení či prohlédnout školu.

Mikuláš
4. prosince děti navštívil ve škole Mikuláš a čerti.

Vánoční dílny
1. prosince děti vyráběly výrobky na vánoční trh.

Dopravní výchova v 2. A
Žáci 2. A při dopravní výchově.

Příprava pokrmů
V 2. A se vaří, peče a baští.

Přespolní běh v Příbrami
V úterý 29. září se konalo okresní kolo v přespolním běhu. Petr Buchta obhájil loňské 1. místo.

Slavnostní zahájení školního roku 2015/16
1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

Přijetí nejlepších žáků na radnici.
Vybraní žáci 9. ročníku byli 26. června přijati panem zastupitelem Ing. J. Hrdinou na MěÚ v Rožmitále pod Třemšínem.

Slavnostní zakončení školního roku 2014 - 2015
26. června jsme slavnostně ukončili školní rok.

Zahradní slavnost
25. června připravil klub rodičů vydařenou Zahradní slavnost konanou na rozloučenou se školním rokem 2014 - 2015 a s charitativním cílem na podporu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL.

Slavnostní stužkovaná 9. ročníku
24. června se žáci 9. ročníku rozloučili se školní docházkou slavnostním stužkováním.

Fotbalový turnaj - 1. stupeň
23. června sehráli žáci 1. stupně fotbalový turnaj. Po těžkém boji vyhrála zaslouženě 5. A.

Fotbalový turnaj - 2. stupeň
22. června sehráli žáci 2. stupně fotbalový turnaj. Po těžkém boji vyhrála zaslouženě 9. A.

Noční pochod
7. května připravil žákovský parlament pro své spolužáky noční pochod Rožmitálem. Závěrečná zkouška odvahy proběhla v Zámecké zahradě.

Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. A
Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B
5. května připravily paní knihovnice z Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových pro naše prvňáčky pasování na čtenáře. Žáky 1. A a 1. B pasovala na čtenáře královna Johanka. Děkujeme za pěknou akci.

Den Země
22. dubna jsme oslavili Den Země. Žáci plnili úkoly z oblasti ekologie a první pomoci.

Recitační soutěž a soutěž Jakub Jan Ryba
V rámci Měsíce knihy a internetu jsme na naší škole uskutečnili 31. 3. kromě již tradiční recitační soutěže žáků II. stupně také vyhodnocení soutěže na téma "Jakub Jan Ryba".

Den naruby
27. března opět proběhl oblíbený Den naruby, při kterém si žáci sami vyzkoušeli roli učitelů.

Zdravověda v 1. ročníku
23. března se prvňáčci seznámili s poskytnutím první pomoci.

Den sv. Patrika
17. března jsme oslavili Den sv. Patrika.

Karneval
Letošní karneval pořádaný žákovským parlamentem pro naše mladší spolužáky z družiny proběhl v pátek 13. 3. v tělocvičně. Tento rok se sešlo mnoho krásných a nápaditých masek, a tak bylo velmi náročné vybrat tu nejlepší.

Vánoční laťka
18. prosince proběhl VII. ročník sportovní soutěže - Vánoční laťka.

Mikulášská nadílka ve škole
5. prosince navštívil školu Mikuláš s anděly a čerty.

Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
4. prosince jsme prodávali výrobky na vánočním trhu. Návštěvníci školy si mohli také prohlédnout školu a posedět v naší malé kavárně. Zákusky a drobné cukroví napekly šikovné maminky. Výtěžek z celé akce bude pro nadační fond Dobrý anděl.

Vánoční dílny
V pondělí 1. prosince vyráběli naši žáci výrobky na vánoční trh.

VIII. ročník lampionového pochodu k mohyle Jakuba Jana Ryby
31. října jsme pořádali VIII. ročník lampionového pochodu k mohyle Jakuba Jana Ryby ve Voltuši. Cestou hrály děti hry, opékaly vuřty a užily si spoustu zábavy.

Po stopách Jakuba Jana Ryby - kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále
V září a říjnu navštívili všichni žáci naší školy kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále, kde jim působení J. J. Ryby velmi pěkně přiblížila Mgr.Ivana Hojerová a ukázku hry na varhany provedl pan Hoyer.

Projektový den "Poznáváme okolní ekosystémy"
26. září 2014 v rámci projektového dne "Poznáváme okolní ekosystémy" vyrazili žáci do okolních lesů.

Slavnostní zahájení školního roku 2014/15
1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014

Žákovská akademie k 50. výročí otevření nových budov školy.
24. a 30. května předvedli žáci školy pěknou akademii k 50. výročí otevření nových budov školy.

Atletický čtyřboj
1. část
2. část
3. část
28. května proběhl na naší škole atletický čtyřboj u příležitosti 50. výročí otevření nových budov školy. Turnaje se zúčastnili žáci ze základních škol v Bohutíně, Březnici, Hvožďanech, Milíně a naší školy. V celkovém hodnocení vyhráli žáci z Březnice.

Oslava 50. výročí otevření nových budov školy
24. května jsme oslavili 50. výročí otevření nových budov naší školy. Přivítali jsme bývalé učitele a zaměstnance školy a další milé hosty. Oběd byl velice profesionálně připraven ve školní restauraci. Pak se hosté odebrali do Podbrdského muzea na výstavu žákovských prací a program byl završen velmi zdařilou žákovskou akademií ve Společenském centru.

Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. A
Pasování prvňáčků na čtenáře - 1. B
5. května připravily paní knihovnice z Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových pro naše prvňáčky pasování na čtenáře. Žáky 1. A a 1. B pasovala na čtenáře královna Johanka. Děkujeme za pěknou akci.

Den naruby
28. března opět proběhl oblíbený Den naruby, kdy si žáci vyměnili své role s učiteli.

Karneval
7. března připravil žákovský parlament pro své mladší spolužáky a děti ze školní družiny karneval.

Lyžařský výcvik
Týden od 22. března strávili žáci v Dolním Dvoru na lyžařském výcviku.

Vánoční laťka
Ve čtvrtek 19. prosince se konal VI. ročník spotrovní soutěže ve skoku vysokém Vánoční laťka.

Rozsvícení vánočního stromu pro Jane
V pátek 6. prosince jsme pořádali vánoční trh a rozsvítili vánoční strom pro naši adoptivní Jane.

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. prosince navštívil školu Mikuláš, andělé a čerti.

Vánoční dílny
V úterý 3. prosince jsme vyráběli výrobky na vánoční trh.

Den v zeleném
Ve čtvrtek 21. listopadu jsme všichni přišli v zeleném. Tento zelený den uspořádal žákovský parlament.

Protikuřácký projektový den
31. října jsme se snažili přesvědčit všechny kuřáky o škodlivosti kouření.

VII. ročník lampionového pochodu k mohyle Jakuba Jana Ryby
18. října jsme pořádali VII. ročník lampionového pochodu k mohyle Jakuba Jana Ryby ve Voltuši. Cestou hrály děti hry, opékaly vuřty a užily si spoustu zábavy.

Slib členů Žákovského parlamentu ZŠ J.J. Ryby
Členové Žákovského parlamentu ZŠ J.J. Ryby slavnostně složili slib.

3. A tančí babičkám a dědečkům
Tanečníci z 3. A udělali radost našim starším spoluobčanům v Domově důchodců v Rožmitále.

4. B v Březnici
27. září 2013 navštívila třída 4. B zámek v Březnici.

Projektový den "Poznáváme okolní ekosystémy"
27. září 2013 v rámci projektového dne "Poznáváme okolní ekosystémy" vyrazili žáci do okolních lesů.

Okresní kolo přespolního běhu
26. září 2013 se 32 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola v přespolním běhu v Příbrami.

2. C v Podbrdském muzeu
Žáci z 2. C navštívili krásnou interaktivní výstavu v Podbrdském muzeu.

Začátek školního roku 2013/14
2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013

Škola v přírodě - 1. C a 2. A
V červnu prožili žáci 1. C a 2. A v pohádkové škole v přírodě.

Pasování prvňáčků na čtenáře
20. května 2013 připravily paní knihovnice z Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových pro naše prvňáčky pasování na čtenáře. Žáky 1. A, 1. B i 1. C pasovala na čtenáře královna Johanka.

Den Země v 2. B
Den Země v 2. B probíhal za spolupráce několika šikovných maminek. Všichni si to nejen užili, ale pomohli i s úklidem našeho města.

Den Země
Den Země na II. stupni proběhl ve středu 26. dubna 2013. Žáci se rozdělili do patnácti soutěžících družstev a na stanovištích plnili úkoly týkající se znalostí z oblasti přírodopisu, fyziky, chemie, ochrany přírody, v ekoateliéru vyráběli. Nakonec jsme se všichni sešli na platě a družstva předvedla své modely z odpadního materiálu.

Palačinkový běh
19. dubna jsme na naší škole uskutečnili již IV. ročník palačinkového běhu. Na startu se sešlo celkem 35 běžců z 1. až 9. ročníku s pánví v ruce a v tradičním oděvu hospodyně, tedy v zástěře a pokud možno i s pokrývkou hlavy. Museli uběhnout 415 yardů (cca 480 m) s palačinkou na pánvi a tu ještě během cesty třikrát ve vzduchu otočit. Všichni běžci byli za účast odměněni palačinkou, které letos opět pekly dívky z 9. ročníku, avšak nejnazdobenější palačinka s diplomem čekala jen na vítěze - Markétu Pritokovou z 1.B, Pepu Zelenku z 2.A, Matyáše Melichara ze 4.B, Elizabeth Bauerovou z 5.B, Jakuba Jindru ze 7.A, Katku Jabulkovou ze 7.B a Jirku Jindru z 9.A. Součástí letošního běhu byla také soutěž "O nejkrásnější kuchařku" a tu bezkonkurenčně vyhrály kuchařky z 8. B - Matěj Janoušek a Petr Pavlišen.

Den naruby
Ve středu 27. března proběhl na naší škole oblíbený Den naruby. Tímto dnem každoročně vzpomínáme osobnost Jana Ámose Komenského, jednoho z největších pedagogů Evropy všech dob, na jehož počest si datum jeho narození připomínáme jako Den učitelů. Žáci popřáli svým učitelům a poděkovali za jejich práci, během Dne naruby si vyučující I. stupně vyměnili s žáky II. stupně své role, učitelé zasedli do školních lavic a své místo před katedrou přenechali odvážným "žákům" - učitelům", kteří si zatoužili vyzkoušet, jaké je to učit. Všichni "žáci - učitelé" si letos zaslouží velkou pochvalu za svědomitou a pečlivou přípravu na vyučovací hodinu.

Vybíjená
Ve středu 27. března proběhl na I. stupni za obrovského fandění a skandování velikonoční turnaj ve vybíjené. Vítězi se stala družstva tříd 3.A (3. místo), 4. A (2. místo) a 5.A (1. místo).

Krásné čtení
Dne 8. března se uskutečnila literární soutěž Krásné čtení. Děti ukázaly, jak umí číst a zda poznají pohádku nebo knihu z krátkého úryvku. Čekaly je hádanky a různé soutěže. Ti starší se zapotili u přiřazování děl k autorům a také u ilustrátorů.

Lyžařský výcvik
Letošní lyžařský výcvik proběhl v termínu od 16. - 23. 2. 2013. Žáci převážně 7. ročníku byli ubytováni v horské chatě Duha v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Škola má talent
7. února se ve Společenském centru v Rožmitále p. Tř. konalo finálové kolo soutěže "Škola má talent". Děti zpívaly, tancovaly, hrály na hudební nástroje a kouzlily. Vybrat ty nejlepší bylo opravdu těžké. Všichni vystupující si zaslouží pochvalu.

Vánoční laťka 2012 - skok vysoký
V pátek 21. prosince 2012 jsme pořádali pro žáky II. stupně V. ročník "Vánoční laťky". Tereza Čížková překonala svůj loňský rekord školy skokem 152 cm.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu pro Jane
V pátek 7. prosince jsme uspořádali vánoční trh a slavnostně jsme rozsvítili vánoční strom pro naši Jane. Výtěžek akce použijeme na zaplacení příspěvku na zabezpečení základních životních potřeb naší adoptivní kamarádky z Afriky Jane.

Projektový den Vánoce
V úterý 4. prosince žáci se svými učiteli vyráběli ve vánočních dílnách výrobky pro vánoční trh.

Halloween party ve 4., 5 a 6. ročníku
Ve středu 24. října si žáci 4., 5. a 6. tříd užili spoustu legrace a strachu při Halloween party.

Lampionový pochod k mohyle J.J. Ryby ve Voltuši
V pátek 19. října proběhl VI. ročník lampionového pochodu k mohyle Jakuba Jana Ryby ve Voltuši. Cestou hrály děti hry, opékaly vuřty a užily si spoustu zábavy.

Vlastivědná exkurze 5. ročníku - Čechova stodola
27. září navštívili žáci 5. ročníku Čechovu stodolu a Pohádkovou zemi.

Návštěva Podbrdského muzea - Stromy jako domy
Během měsíce září navštívili žáci naší školy pěknou expozici muzea Stromy jako domy.

Tmelík - aneb Šesťáci vítejte na 2. stupni
11. září přivítali starší žáci své spolužáky ze 6. ročníku na 2. stupni školy. Odpoledne plné zábavy připravil žákovský parlament.

Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013
3. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2012/2013.

Školní rok 2011/2012

Slavnostní ukončení školního roku 2011/2012
29. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2011/2012.

Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí
26. června proběhl projektový den na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Stužkovaná 9. ročníku
21. června jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku slavnostním stužkováním.

Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
11. června pasovala královna Johanka žáky 1. ročníku na čtenáře.

Poznávací zájezd do Anglie
Ve čtvrtek 26. dubna odjeli někteří žáci 7. - 9. ročníku na poznávací zájezd do Anglie. Plni zážitků se vrátili 1. května.

3. ročník Palačinkového běhu
V pátek 13. dubna se uskutečnil 3. ročník Palačinkového běhu. Závodníci nejen běží s palačinkou na pánvi, ale během trasy musí palačinku několikrát obrátit.

Vernisáž výstavy žáků ZŠ J.J. Ryby
4. dubna 2012 jsme vernisáží zahájili výstavu žákovských prací v galerii Podbrdského muzea. Výstava potrvá do 27. dubna.

Velikonoční turnaj ve vybíjené a soutěž ve šplhu
Ve středu 4. dubna proběhl na I. stupni turnaj ve vybíjené a soutěž ve šplhu.

Karneval 2012
V pátek 17. února připravili členové žákovského parlamentu pro své mladší spolužáky karneval.

Rozdávání vysvědčení v 1. B
V úterý 31. 1. 2012 si prvňáčkové poprvé odnášeli ze školy vysvědčení. Žáci z 1. B dostali od své paní učitelky vysvědčení v Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových.

Vánoční laťka
Ve středu 21. 12. 2011 jsme pořádali pro žáky II. stupně IV. ročník "Vánoční laťky". Děvčata pokořila rekord školy.

Mikulášská nadílka
5. prosince navštívil naši školu Mikuláš. Andělé a čerti ho doprovázeli. Připravili si pěkná vystoupení pro žáky I. stupně.

Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu pro Jane
Výtěžek vánočního trhu 2. prosince 2011 i rozsvícení vánočního stromu jsme věnovali naší Jane.

Projektový den Vánoce
Při projektovém dnu Vánoce 25. 11. 2011 bjsme vyráběli výrobky na vánoční trh. Výtěžek trhu věnujeme na zabezpečení základních životních potřeb a vzdělání naší adoptivní Jane.

Halloween party ve 4. a 5. ročníku
V úterý 25. října si žáci 4. a 5. tříd užili spoustu legrace a strachu při Halloween party.

Soutěž v recitaci veršů Jaroslava Seiferta
V pondělí 24. října proběhla soutěž žáků II. stupně v recitaci veršů Jaroslava Seiferta.

Lampionový pochod k mohyle J.J. Ryby ve Voltuši
V pátek 14. října proběhl V. ročník lampionového pochodu k mohyle Jakuba Jana Ryby ve Voltuši. Cestou hrály děti hry, opékaly vuřty a soutěžily o nejhezčí doma vyrobený lampion.

Exkurze 7. ročníku do Čechovy stodoly
V pátek 30. září vyrazili žáci 7. ročníku za historií do Čechovy stodoly.

Exkurze do Podbrdského muzea
Podbrdské muzeum připravilo na podzimní měsíce výstavu o dávném středověku. A tak nám to nedalo a vypravili jsme se prožít si na vlastní kůži, jaké to tehdy asi bylo. Kluci se hned hrnuli ke zbroji a navlékali na sebe brnění, zkoumali zbraně, statečně se pohybovali v těžkých kroužkových košilích. Děvčata zkoušela dobové kostýmy, krásné šaty, závoje a kloboučky.

Projektový den "Člověk a voda v našem kraji"
V září jsme zahájili realizaci celoročního ekologického projektu "Člověk a voda v našem kraji". Podnikli jsme celodenní terénní výlety a exkurze za poznáním vodstva našeho regionu. Žáci poznali blíže okolí Nového a Sobenského rybníka, Obžery, prozkoumali rybník v Nesvačilech, slyšeli vyprávět o životě u Padrťských rybníků.

Den s třídním učitelem
2. září strávili žáci den se svým třídním učitelem. Probrali podrobně školní řád, starší žáci pomáhali s údržbou školní zahrady.

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012
1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2011/2012.

Školní rok 2010/2011

Slavnostní zakončení školního roku 2010 - 2011
30. června 2011 jsme slavnostně ukončili školní rok 2010/11. Odměnili jsme nejlepší žáky ze všech tříd, nejlepší z vycházejících žáků přijmul zastupitel města ing. Josef Hrdina v obřadní síni na radnici.

Fotbalový turnaj II. stupně
28. června 2011 sehráli žáci II. stupně fotbalový turnaj. Pro vítěze byla připravená sladká odměna. Tu největší si odnesli hoši z 8. B.

Fotbalový turnaj I. stupně
23. června 2011 sehráli žáci I. stupně fotbalový turnaj. Vítězové z 5. A si odnesli dort ve tvaru fotbalového hřiště.

Itálie 2011 - 8. ročník
V pátek 3. června 2011 odjeli žáci převážně 8. ročníku na ozdravný pobyt do Itálie.

Škola v přírodě - 2. B a 3. A - Nové Hutě na Šumavě
Škola v přírodě - 4.A, 5. A a 5.B - Březová
Škola v přírodě - 3.B - Kvilda
Děti z I. stupně ZŠ vyrazily v květnu a červnu na školu v přírodě. Strávily zde dny plné her, sportu i výukových aktivit.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 27. května 2011 byli prvňáčci pasováni královnou Johankou na čtenáře. Získali průkazku do knihovny manželů Tomanových na rok zdarma.

Zdravověda - projektový den
V pondělí 9. května 2011 probíhal projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí - zdravověda. Naše žáky seznamovali se základy první pomoci studenti VOŠ zdravotní v Příbrami.

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 20. dubna proběhl na I. stupni za obrovského fandění a skandování velikonoční turnaj ve vybíjené. Vítězi se stala družstva tříd 2. B a 4. A.

Den Země na 1. stupni
V úterý 19. dubna proběhl na I. stupni Den Země, který byl částečně spojen s dopravní výchovou. Po zvládnutí dopravních testů čekalo na děti několik stanovišť, která s nadšením obíhaly a plnily na nich rozličné úkoly např. poznávaly rostliny, ptáky, přírodniny…..

Den Země na 2. stupni
Den Země na II. stupni proběhl ve středu 20. dubna. Odvíjel se tradiční formou - žáci se rozdělili do patnácti soutěžících družstev a na stanovištích plnili úkoly týkající se odpadů, vody, školy na zeleno a les ve škole. Mimo to opět poznávali přírodniny, ptáky, mikroskopovali, hráli na skleničky a zavěšené láhve, luštili křížovky, prováděli pokusy, vyráběli ruční papír, navštívili ekoateliér a samozřejmě nechyběla ani přání Zemi. Nakonec jsme se opět všichni sešli na platě a z víček od PET lahví děti vytvořily obrázky podle vlastního návrhu.

II. ročník palačinkového běhu
15. dubna jsme na naší škole uskutečnili II. ročník palačinkového běhu. Na startu se sešlo celkem 52 běžců z 3. až 9. ročníku s pánví v ruce a v tradičním oděvu hospodyně, tedy v zástěře a pokud možno i s pokrývkou hlavy. Museli uběhnout 415 yardů (cca 480 m) s palačinkou na pánvi a tu ještě během cesty třikrát ve vzduchu otočit. Soutěžící to zajisté neměli lehké, jelikož nešlo jen o rychlost, ale i o zručnost, šikovnost a obratnost. Všichni běžci byli za účast odměněni palačinkou, které letos pekly dívky z 9. ročníku, avšak nejnazdobenější palačinka s diplomem čekala jen na vítěze.

Výstava žákovských prací v Podbrdském muzeu
Ve středu 6. dubna 2011 jsme vernisáží otevřeli 7. ročník výstavy žákovských prací ZŠ Jakuba Jana Ryby v Rožmitále p. Tř. Letos vystavujeme poprvé v krásných a hlavně velkých prostorách nového Podbrdského muzea.

Žákovská akademie 2011
V pátek 25. března 2011 předvedli žáci naší školy krásné vystoupení ve Společenském centru věnované učitelům k jejich svátku. Hlavní podíl na uskutečnění a přípravě této akce měla Jana Sládková z 9. B. V programu vystoupilo téměř sto žáků ze všech ročníků. Pochvalu si zaslouží nejen všichni účinkující, ale i ti, kdo jakýmkoli způsobem pomáhali.

Dětský karneval 2011
Dne 25.2. se na naší škole uskutečnil tradiční "dětský karneval". Pro své mladší spolužáky žákovský parlament připravili nejen taneční dovádění, ale také několik her na zpestření zábavy, např. přetahování se na provaze, kdo sní dříve lipánka, hledání kolíčků atd. Samozřejmě nechyběly ani soutěže o ceny. Soutěžilo se o nejhezčí maškarní masku a o nejlepšího tanečníka. Odměnu za nejlepší masku si odnesli: Oxana Viktorová z 3.B, Patrik Hrbek ze 4. B a malý Adámek Marčišovský.

Lyžařský výcvik 2011
19. - 26. února absolvovali žáci lyžařský výcvik tradičně v Dolním Dvoře.

Vánoční laťka
V pátek 17. prosince 2010 proběhl na naší škole již 3. ročník soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka.. Celkem se soutěže zúčastnilo 47 závodníků 6. - 9. ročníku. Ostatní žáci 2. stupně , ale i někteří žáci 1. stupně, vytvořili pro závodníky bouřlivé sportovní prostředí.

Vánoční pětiboj
V pátek 16. prosince se žáci I. stupně snažili získat co nejlepší výsledky v disciplínách Vánočního pětiboje.

Rozsvícení vánočního stromu pro Jane, vánoční trh
V pátek 3. prosince jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom pro naši adoptivní Jane a uspořádali vánoční trh výrobků našich žáků. Výtěžek věnujeme na zajištění základních životních potřeb Jane a její vzdělání.

Mikulášská nadílka 2010
V pátek 3. prosince naděloval Mikuláš nejen u nás ve škole, ale i ve školce.

Plavecký výcvik žáků 2. ročníku
V listopadu ukončili žáci 2. ročníku plavecký výcvik v bazénu v Příbrami.

Komentátor školy
V měsíci říjnu se naše škola rozhodla připojit k oslavě Mezinárodního měsíce školních knihoven zapojením se do projektu "Záložka do knihy spojuje školy". Další akcí, kterou jsme připravili v naší školní knihovně byla soutěž "Komentátor školy". Po stanovenou dobu měli žáci hovořit na téma "Kniha, která mě zaujala." Absolutním vítězem soutěže se stala Iva Štěpánková z 5. A. Její výstup s knihou byl víc než komentátorský, byl přímo herecký a nemůže zůstat jen za zdmi školní knihovny. Na Spejbla a Hurvínka v Ivuščině podání se můžete těšit i vy při nějaké nejbližší školní akci.

Návštěva Hornického muzea v Příbrami - 4. ročník
Ve čtvrtek 21. října se vypravili žáci 4.A a 4. B do Hornického muzea v Příbrami.Navštívili i Svatou Horu.

Ekospojky v ZOO
Ve středu 20. října se vypravili žáci, kteří tvoří ekospojky, do ZOO v Praze. Pracovníci zoologické zahrady připravili pro děti pěkný program jako odměnu za to, že sponzurují levharta obláčkového. Naše ekospojky si výlet zasloužily za celoroční práci a hlavní podíl na získání titulu Ekoškola.

Zeměpisná exkurze na Plešivec - 7. ročník
Dne 14. 10. 2010 navštívilo 49 žáků ze sedmých ročníků při zeměpisné exkurzi Plešivec.

IV. ročník lampionového pochodu k mohyle J.J. Ryby
V pátek 15. října 2010 se na naší škole uskutečnil dnes již tradiční vzpomínkový pochod k mohyle J. J. Ryby. Účast předčila veškerá očekávání.Na rozdíl od předešlého roku si přišlo Rybu připomenout na 100 Rybových příznivců a obdivovatelů z Rožmitálu a okolí. Nechyběly vědomostní soutěže,

Zeměpisná exkurze na Šumavu - 8. ročník
Ve středu 29. 9. 2010 vyjeli žáci 8. ročníku na zeměpisnou exkurzi na Šumavu.

Padrťské rybníky - 8. a 9. ročník
V rámci projektu "Historie našeho kraje" se žáci 8. a 9. ročníku vypravili k Padrťským rybníkům. Zjistili zajímavé informace o osudech zdejších lidí.

Návštěva Hornického muzea v Příbrami - 6. ročník
V rámci projektu "Historie našeho kraje" se vypravili žáci 6.A a 6. B do Hornického muzea v Příbrami.

Exkurze 5. ročníku do planetária a na zámek v Dobříši
16. září 2010 se vypravili žáci 5. A a 5. B do pražského planetária. Při zpáteční cestě navštívili zámek v Dobříši.

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011
1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2010/2011.


Školní rok 2009/2010

Slavnostní zakončení školního roku 2009/2010
30. června jsme zhodnotili uplynulý rok a rozdali žákům vysvědčení.

Stužkování žáků 9. ročníku - školní rok 2009/2010
25. června jsme se slavnostně rozloučili s žáky 9. ročníku na stužkované.

Turnaj ve fotbale
24. a 25. června sehráli hoši z 1. i 2. stupně školy turnaj ve fotbale. Vyhráli žáci z 3. A a 7. A. Odměnou jim byl dort ve tvaru fotbalového hřiště.

Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí
V úterý 22. 6. se na naší škole uskutečnil další projektový den. Tentokrát byl zaměřen na ochranu člověka za mimořádných událostí. Pro žáky byl připraven velmi zajímavý a pestrý program. Projektový den začal vyhlášením cvičného poplachu. Poté následovala ukázka typů různých hasicích prostředků a přístrojů. Teorii, doplněnou o zajímavé poznatky, brzy vystřídala praxe. Žáci měli možnost zhlédnout správný postup hašení ohně. Dále se také dozvěděli, jaký hasicí přístroj se má podle rozsahu plamenů zvolit, aby byl oheň co nejrychleji a nejúčinněji uhašen. K vidění toho však tento den bylo mnohem, mnohem víc. Například cvičení psi příbramské věznice doslova brali dech. Za zmínku stojí také velmi pěkný program o Armádě ČR, který si pro naši školu připravila 13. dělostřelecká brigáda Jince. Završením pěkného dne byla ukázka hasičů na rožmitálském koupališti.

Žáci 9. ročníku v Terezíně
Pevnost Terezín byla 8. června 2010 cílem exkurze žáků 9. ročníku.

Škola v přírodě - 4. ročník - Chata Povydří - Srní
Škola v přírodě - 3.A a 5.A ročník - Chata Povydří - Srní
Škola v přírodě - 2.A a 5.B - Chata Povydří - Srní
Škola v přírodě - 2.B a 3.B - Kvilda
Škola v přírodě - 1. ročník - Hrachov
Škola v přírodě - 1. A - Hrachov
Děti ze I. stupně ZŠ vyrazily v květnu a červnu na 5 dnů na školu v přírodě. Strávily zde dny plné her, sportu i výukových aktivit.

Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
25. května 2010 byli žáci 1. ročníku pasováni na čtenáře. Pasování se tentokrát zhostil Hans Christian Andersen. Děkujeme pracovníkům Centra celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových za pěknou akci pro naše děti.

Den Země na 2. stupni ZŠ
22. dubna 2010 v rámci Dne Země plnili žáci 2. stupně úkoly s environmentální tematikou. Některé třídy navštívily ZOO Plzeň a akci ke Dni Země pořádanou organizací Ochrana fauny ČR ve Voticích.

Den Země na 1. stupni ZŠ
20. dubna 2010 v rámci Dne Země plnili žáci 1. stupně úkoly s environmentální tematikou. Na stanovištích vypomáhali žáci 9. ročníku.

Palačinkový běh
Po několikátém odložení kvůli nepřízni počasí jsme 31. března uskutečnili na naší škole I. ročník palačinkového běhu. Běžci palačinkového běhu musí mít na sobě tradiční oděv hospodyně, tedy zástěru a pokud možno i pokrývku hlavy, a musí uběhnout 415 yardů (cca 480 m) s palačinkou na pánvi a tu musí během cesty třikrát ve vzduchu otočit. Na startu našeho palačinkového běhu jsme přivítali celkem 44 běžců ze 4. až 6. ročníku v zástěře a s pánví v ruce. Soutěžící to zajisté neměli lehké, jelikož nešlo jen o rychlost, ale i o zručnost, šikovnost a obratnost. Všichni běžci byli za účast odměněni palačinkou, avšak nejnazdobenější palačinka s diplomem a sladkou odměnou čekala jen na vítěze.

Žákovská akademie 2010
26. března 2010 připravili žáci naší školy pro učitele i rodiče žákovskou akademii. Hlavní podíl na uskutečnění a přípravě této akce měla Nikola Trčková z 9. B. V programu vystoupilo přes sto žáků ze všech ročníků. Všichni učitelé byli dojati z tohoto pěkného dárku ke Dni učitelů. Pochvalu si zaslouží nejen všichni účinkující, ale i ti, kdo jakýmkoli způsobem pomáhali.

Den naruby
26. března 2010 proběhl ve škole Den naruby. Odvážlivci z řad dětí si stoupli před tabuli a celý den učili své spolužáky.

Den otevřených dveří
17. března 2010 proběhl ve škole Den otevřených dveří. Návštěvníci si prohlédli školu, viděli ukázky moderní výuky, vystoupení žáků. Průběh zachycují fotografie.

Výstava žákovských prací
4. března byla v galerii Pod Zámkem vernisáží slavnostně zahájena výstava školních prací žáků ZŠ. Výstava potrvá do 28. března.

Hory 2010
Od 6. do 13. února probíhal lyžařský výcvik žáků 7. ročníku v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Dětský karneval
Na 12. února přichyl žákovský parlament pro děti 1. stupně karneval.

Minimiss 2010
" Pokud ráda zkoušíš něco nového, neváhej a přihlas se do naší soutěže." S těmito slovy jsme před zhruba dvěma měsíci lákali dívky z první až čtvrté třídy do soutěže MINIMISS 2010. Soutěž proběhla 14. ledna 2010.

Vánoční laťka 2009 - soutěž ve skoku vysokém
Ve čtvrtek 17. prosince proběhl II. ročník soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu pro naši adoptivní Jane

V úterý 15. prosince jsme pořádali před naší školou slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tento vánoční dobročinný program jsme věnovali naší adoptivní dívence Jane z Keni. Programem nás provázely Míša Šmolíková a Julie Sýkorová. Na úvod naši mladší žáci sehráli vánoční hru o narození Ježíška, proloženou nejznámějšími vánočními koledami. Následovalo promítání prezentace o životě dětí v chudinské čtvrti Lenana na předměstí Nairobi v Keni, kde žije naše Jane. Až při zhlédnutí záběrů si mnozí z nás uvědomili, jak málo tamním dětem musí stačit k životu. Program vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu, který jsme symbolicky věnovali naší Jane. S vánočním stromem jsme v našich srdcích rozsvítili naději, že s nezištnou pomocí splníme Jane přání, která děti u nás berou více méně jako samozřejmost - přání nemít hlad a moci chodit do školy a stát se vzdělaným člověkem. Součástí programu byl vánoční trh výrobků, které vyrobili žáci při projektovém dnu. Finanční výtěžek z prodeje a charitativní kasičky věnujeme na zajištění základních životních potřeb a vzdělání Jane. Adopce trvá už tři roky a největší odměnou nám jsou dopisy, v nichž nám Jane opakovaně děkuje za podporu, kterou jí poskytujeme. Poslední dopis dokonce ukončila - Vaše dcera Jane. Děkujeme vřele všem, kdo jste si v tento sice krásném, ale také dosti uspěchaném předvánočním čase našli chvíli, přišli a finančně náš projekt adopce podpořili.


Vánoční dílny žáků II. stupně školy
V pátek 4. prosince vyráběli žáci II. stupně školy výrobky na vánoční trh. Práce jim šla pěkně od ruky a tak budeme mít co prodávat. Výtěžek trhu věnujeme na zajištění základních životních potřeb a vzdělání naší adoptivní Jane.

Vánoční pětiboj žáků I. stupně školy
V pátek 4. prosince si změřili své síly žáci I. stupně v obratnostním vánočním pětiboji. Ti nejlepší byli odměněni diplomem a věcnou cenou.

Mikuláš ve škole
V pátek 4. prosince navštívil všechny třídy Mikuláš, andělé a čerti. Pro každého se našla sladká odměna.

5. ročník na skládce v Černošíně
V rámci ekologických aktivit naší školy třídy 5. A a 5. B navštívily skládku odpadů v Černošíně. Žáci a žákyně vyslechli zajímavou přednášku a shlédli poučný film o tom, proč a jak třídit odpad. Na vlastní oči poznali, jak se skládka buduje, navštívili prostory třídičky odpadů, poznali práci lidí, kteří zde pracují. Všichni jsme odjížděli s velkým odhodláním a přesvědčením o správnosti a důležitosti třídění odpadů !

Projekt Žijeme v Přírodním parku Třemšín
Zářijové počasí bylo jako stvořené pro výlety do přírody. Neváhali jsme a za pomoci lesních odborníků se celá škola vypravila do zajímavých lokalit Přírodního parku Třemšín. Začali jsme tak naplňovat téma školního roku. "Žijeme v Přírodním parku Třemšín".

Halloween
Tento svátek, který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, a ne v Česku, se rozhodly oslavit děti ze 3. B a 6. B. Oblékly se do strašidelných kostýmů a s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo Vám něco provedu) se vypravily na koledu k paní ředitelce. Se sladkostmi se vrátily ke škole ozdobené halloweenskými dýněmi a vyzkoušely soaping - malování mýdlem na okna. Ve vyzdobené školní knihovně jsme uspořádali halloweenskou party se soutěžemi, nechybělo také vyhlášení nejhezčí masky. O občerstvení se postaraly dívky z 8. B, jako menu servírovaly krvavé prsty s čarovným nápojem s gumovými červy. Než se děti odebraly domů, musely projít strašidelnou stezkou odvahy, kterou pro ně rovněž připravily dívky z 8. B.

Lampionový průvod k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši
17. října jsme absolvovali už III. ročník lampionového průvodu k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši

Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010
1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2009/2010.

Školní rok 2008/2009

45. výročí otevření nových budov školy
22. května jsme oslavili 45. výročí otevření nových budov Základní školy Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Hosté usedli do školních lavic a porovnávali, jak se změnila výuka od doby, kdy sami chodili do školy.