Informace

Dny pro záchranu života

Ve dnech 11. - 13. září proběhl už 2. ročník vzdělávací akce Dny pro záchranu života, kterou absolvovali pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci s. r. o. všichni žáci naší školy.  Při záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Během programu se žáci seznámili s ošetřením různých poranění, tentokrát především popálenin a prováděli nácvik neodkladné resuscitace a protišokových opatření. Dokonce si vyzkoušeli únik ze zakouřené místnosti.