Školní průkaz ISIC Školák

Vážení rodiče, 
v loňském roce jsme Vám nabízeli zprostředkování pořízení školního průkazu ISIC Školák. Protože bylo méně než 50 zájemců, rozhodli jsme se, že s nabídkou počkáme na další školní rok. Nyní tedy znovu můžete zvážit, zda tuto nabídku pro své dítě využijete. Školní průkaz má víceletou platnost až na pět let. Platnost začíná vždy v září a je omezena délkou docházky na školu: žák v první třídě tedy bude mít ISIC až do konce páté třídy, deváťák jen na rok. Cena je pro všechny stejná – 250 Kč. ISIC Školák je český název pro mezinárodní průkaz ISIC Scholar. ISIC Školák je průkaz určený žákům základních škol, přičemž škola musí působit v ČR a být plně uznaná MŠMT. Průkaz je vydáván světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO a je mezinárodně platný ve 130 zemích. Držitelé tohoto průkazu (a tím i rodinní příslušníci) mohou využívat celou řadu slev, např. v prodejnách (knihy, sport, elektronika, oblečení,….), e-shopech, sportovních areálech, kulturních památkách, restauracích,…. Podrobné informace na www.isic.cz
Pokud budete mít o kartu zájem, vyplňte na letáku žádost (leták dostane každé dítě od 1. do 8. ročníku ve škole 9. 10.). Pokud bude mít o kartu zájem alespoň 50 žáků, zprostředkujeme její pořízení a vyzveme Vás k zaplacení jednorázového poplatku na 5 let ve výši 250,-Kč. 

Pokud by měl zájem o průkaz i někdo z 9. ročníku, může si leták vyzvednout v kanceláři školy.