Kalendář akcí pro školní rok 2018/2019

září

 • 03. 09. 2018

  Slavnostní zahájení školního roku

 • 03. 09. 2018

  Den otevřených dveří ve školní družině

 • 04. 09. 2018

  Den s třídním učitelem

 • 06. 09. 2018

  Exkurze 8. roč. na zámek Lány

 • 11. 09. 2018
  -
  13. 09. 2018

  Dny pro záchranu života
  Nácvik poskytování první pomoci - žáci 1.- 9. roč.

 • 19. 09. 2018

  Žáci 9. roč. navštíví Střední průmyslovou školu v Příbrami

 • 20. 09. 2018

  Exkurze 9. roč. na zámek Lány

 • 26. 09. 2018

  Exkurze 7. roč. a 4. A - Prášilské jezero

 • 27. 09. 2018

  Projektový den
  1. stupeň - Den bez aut, 2. stupeň - Poznáváme naše okolí

říjen

 • 03. 10. 2018

  Černobílé vykřičníky - 4. - 6. ročník

 • 05. 10. 2018

  Návštěva ve VOŠ a SOŠ Březnice - 9. ročník

 • 08. 10. 2018

  Přednáška "Hravě o pohlavních chorobách" - 9. ročník

 • 16. 10. 2018

  Třídní schůzky s rodiči (od 15.30 hodin)

 • 16. 10. 2018

  Čechova stodola "Dýňování" - 1. ročník

 • 18. 10. 2018

  Pohádkový Selibov - 6. ročník

 • 26. 10. 2018

  Halloween - 4. a 5. ročník

 • 29. 10. 2018
  -
  30. 10. 2018

  Podzimní prázdniny

 • 31. 10. 2018

  Čechova stodola "Dýňování" - 2. ročník

listopad

 • 01. 11. 2018

  Deváťáci čtou prvňáčků
  Akce ve školní knihovně

 • 01. 11. 2018

  Výstava záložek do knihy
  Akce ve školní knihovně

 • 02. 11. 2018

  XII. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši

 • 06. 11. 2018

  Schůzka se zástupci středních škol a odborných učilišť
  Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče (v 15.30)

 • 14. 11. 2018

  Čtvrtletní pedagogická rada

 • 19. 11. 2018
  -
  27. 11. 2018

  Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

 • 20. 11. 2018

  Konzultace s rodiči k prospěchu a chování žáků
  I. i II. stupeň 15.30 – 16.30hod

 • 26. 11. 2018
  -
  30. 11. 2018

  Den díkůvzdání
  Aktivity v hodinách anglického jazyka

 • 27. 11. 2018

  Techmania Science Center v Plzni – 4. ročník