Prevence rizikového chování

Činnost školního metodika prevence rizikového chování dětí vykonává Mgr. Alena Hofmanová. Kromě jiného poskytuje žákům i rodičům konzultace. Na termínu je možné domluvit se telefonicky.

Minimální preventivní program
Minimální preventivní program vypracovaný na základě metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Minimální preventivní program

Naplňování MPP ve šk. roce 2016/17

Program proti šikanování
Program proti šikanování je nedílnou součástí Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního programu.