Informace pro rodiče žáků 1. ročníku ve šk. roce 2017/2018Seznam přijatých žáků do I. ročníku ve školním roce 2017/18

Doporučené potřeby a pomůcky do 1. ročníku ZŠZápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2017-2018

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2017-2018 bude 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin v hlavní budově školy. Pokud se nemůžete z vážných důvodů k zápisu dostavit, domluvte si termín individuálně na tel. čísle 318 665 172. Zápis musí proběhnout během měsíce dubna 2017. Na řádný termín se předem hlásit nemusíte.
K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Školní zralost