Informace pro rodiče žáků 1. ročníku ve šk. roce 2018/2019Seznam přijatých žáků do I. ročníku ve školním roce 2018/19

Doporučené potřeby a pomůcky do 1. ročníku ZŠZápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2018-2019

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2018-2019 bude 6. dubna 2018 od 13 do 17 hodin v hlavní budově školy. Pokud se nemůžete z vážných důvodů k zápisu dostavit, domluvte si termín individuálně na tel. čísle 318 665 172. Zápis musí proběhnout během měsíce dubna 2017. Na řádný termín se předem hlásit nemusíte.
K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Školní zralost