Omluvenka žákaOmluvenku posílejte přímo k třídnímu učiteli.
E-mailové adresy mají žáci uvedeny v žákovské knížce. Adresa každého učitele je tvořena podle stejného pravidla.
První písmeno jména, příjmení @ zsrozmital.cz

vzor: jnovak@zsrozmital.cz