Zprávy ze žákovského parlamentu
I v letošním školním roce bude ve škole pracovat žákovský parlament.