Učitelé

Titul Vyučující Třída Aprobace Detaily
PaedDr. Jana Bacíková   M-Ch-VT ředitelka ZŠ, metodik ICT
Mgr. Iva Hořejší IV. B I. stupeň ZŠ zástupce ředitele pro I. stupeň ZŠ
Mgr. Věra Sýkorová VI. A Čj-D zást. řed. pro II. st. ZŠ, koordinátor ŠVP
Mgr. Radomíra Bláhová I. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Vladislava Malá I. B I. stupeň ZŠ  
Mgr. Eva Hocková II. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Svatava Hošková II. B I. stupeň ZŠ  
Mgr. Martina Jedličková III. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Jana Brdová III. B I. stupeň ZŠ  
Mgr. Petra Černá IV. A I. stupeň ZŠ  
DiS. Irena Karlíková V. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Květa Jeníčková V. B Čj-Vo  
Mgr. Alena Šmolíková V. C I. stupeň ZŠ koordinátor dopravní výchovy
Mgr. Oldřiška Ptáčková VI. B M-Vo  
Mgr. Helena Placatková VII. A Čj-Vv  
Mgr. Jana Závodná VII. B Z-Tv koordinátor - ochrana člověka za mimoř. udál.
Mgr. Miroslava Štěrbová VIII. A Čj-D  
Mgr. František Matějka VIII. B Př-Ch koordinátor EVVO
Mgr. Linda Berková IX. A Aj  
Mgr. Alena Hofmanová IX. B M-Vo školní metodik prevence
Mgr. Radek Surynek   F-Inf metodik ICT
Mgr. Anna Červená   Nj výchovný poradce
Bc. Hedvika Valová   Aj  
Mgr. Tomáš Vaněček   Tv  
Mgr. Vojtěch Kolinger   Aj  
  Helena Hochmutová   Náboženství  

Mailová adresa každého učitele je tvořena podle stejného pravidla.
První písmeno jména, příjmení@zsrozmital.cz

vzor: jnovak@zsrozmital.cz