Učitelé

Titul Vyučující Třída Aprobace Detaily
PaedDr. Jana Bacíková   M-Ch-VT ředitelka ZŠ, metodik ICT
Mgr. Iva Hořejší V. B I. stupeň ZŠ zástupce ředitele pro I. stupeň ZŠ
Mgr. Věra Bártlová VII. A Čj-D zást. řed. pro II. st. ZŠ, koordinátor ŠVP
Mgr. Jana Brdová I. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Alena Šmolíková I. B I. stupeň ZŠ koordinátor dopravní výchovy
Mgr. Radomíra Bláhová II. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Vladislava Malá II. B I. stupeň ZŠ  
Mgr. Eva Hocková III. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Svatava Hošková III. B I. stupeň ZŠ  
Mgr. Martina Jedličková IV. A I. stupeň ZŠ  
DiS. Irena Karlíková IV. B I. stupeň ZŠ  
Mgr. Petra Černá V. A I. stupeň ZŠ  
Mgr. Alena Hofmanová VI. A M-Vo školní metodik prevence
Mgr. Linda Berková VI. B Aj  
Mgr. Tomáš Vaněček VI. C Tv  
Mgr. Oldřiška Ptáčková VII. B M-Vo  
Mgr. Helena Placatková VIII. A Čj-Vv  
Mgr. Jana Závodná VIII. B Z-Tv koordinátor - ochrana člověka za mimoř. udál.
Mgr. Miroslava Štěrbová IX. A Čj-D  
Mgr. František Matějka IX. B Př-Ch koordinátor EVVO
Mgr. Květa Jeníčková   Čj-Vo  
Mgr. Radek Surynek   F-Inf metodik ICT
Mgr. Anna Červená   Nj výchovný poradce
Bc. Hedvika Valová   Aj  
Mgr. Vojtěch Kolinger   Aj  

Mailová adresa každého učitele je tvořena podle stejného pravidla.
První písmeno jména, příjmení@zsrozmital.cz

vzor: jnovak@zsrozmital.cz