Informace

Dny pro záchranu života

Ve dnech 11. - 13. září proběhl už 2. ročník vzdělávací akce Dny pro záchranu života, kterou absolvovali pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci s. r. o. všichni žáci naší školy.  Při záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Během programu se žáci seznámili s ošetřením různých poranění, tentokrát především popálenin a prováděli nácvik neodkladné resuscitace a protišokových opatření. Dokonce si vyzkoušeli únik ze zakouřené místnosti.

Přespolní běh

V úterý 25. září se vybraní žáci naší školy zúčastnili přespolního běhu ve sportovním areálu Nový rybník v Příbrami. Nejlepší umístění ve své kategorii dosáhla Karin Posová (2. místo) a Vojta Berka (3. místo). Ze starších žáků se nejlépe umístil Ondřej Lukeš. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní průkaz ISIC Školák

Znovu jsme se rozhodli zjistit zájem o školní průkaz ISIC Školák.

Lampionový pochod k mohyle J. J. Ryby

Základní škola J. J. Ryby společně s žákovským parlamentem pořádá 2. listopadu 2018 již XII. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši.

Vysazení lípy k 100. výročí

25. října žáci naší školy vysadili lípu k 100. výročí vzniku Československé republiky.

Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu

7. prosince 2018 v 15:30 Vás srdečně zveme na vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu na podporu nadačního fondu Dobrý anděl.

Pozvánka zde.