Informace

Dny pro záchranu života

Ve dnech 11. - 13. září proběhl už 2. ročník vzdělávací akce Dny pro záchranu života, kterou absolvovali pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci s. r. o. všichni žáci naší školy.  Při záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Během programu se žáci seznámili s ošetřením různých poranění, tentokrát především popálenin a prováděli nácvik neodkladné resuscitace a protišokových opatření. Dokonce si vyzkoušeli únik ze zakouřené místnosti.

Přespolní běh

V úterý 25. září se vybraní žáci naší školy zúčastnili přespolního běhu ve sportovním areálu Nový rybník v Příbrami. Nejlepší umístění ve své kategorii dosáhla Karin Posová (2. místo) a Vojta Berka (3. místo). Ze starších žáků se nejlépe umístil Ondřej Lukeš. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školní průkaz ISIC Školák

Znovu jsme se rozhodli zjistit zájem o školní průkaz ISIC Školák.

Lampionový pochod k mohyle J. J. Ryby

Základní škola J. J. Ryby společně s žákovským parlamentem pořádá 2. listopadu 2018 již XII. ročník lampionového pochodu k mohyle J. J. Ryby ve Voltuši.

Vysazení lípy k 100. výročí

25. října žáci naší školy vysadili lípu k 100. výročí vzniku Československé republiky.

Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu

7. prosince 2018 v 15:30 Vás srdečně zveme na vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu na podporu nadačního fondu Dobrý anděl.

Pozvánka zde.

Setkání s rysem

17. ledna 2019 se mohou žáci naší školy i jejich rodiče zúčastnit setkání s rysím kocourkem Rýšem. Setkání se uskuteční v malé tělocvičně v 15 hodin a v 16:30 - vstup ze zahrady. Na akci je nutné se předem přihlásit - žáci 1. stupně prostřednictvím přihlášky, kterou dostanou ve škole, žáci 2. stupně se sami nahlásí třídnímu učiteli. Kapacita je omezena.
Pozvánka na akci zde.

Vernisáž výstavy školních prací žáků ZŠ J. J. Ryby

20. března ve 14 hodin bude vernisáží otevřena výstava školních prací žáků ZŠ J. J. Ryby v Podbrdském muzeu. Výstava potrvá do 25. dubna 2019. 

Hledáme nové učitele

Od školního roku 2019/2020 hledáme nové učitele těchto aprobací: anglický jazyk, zeměpis a fyzika. Zájemci mohou posílat své životopisy na e-mailovou adresu školy zsjjryby@zsrozmital.cz, kde si mohou vyžádat i další informace. Chcete-li si školu prohlédnout, navštivte nás osobně.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhl 5. dubna 2019.